Acte necesare

  1. Copie după CI/BI;
  2. Copie după certificatul de naștere;
  3. Copie după certificatul de căsătorie, (dacă v-ați schimbat numele după căsătorie);
  4. Copie după ultimul act de studiu;
  5. În original adeverință medicală, din care să reiasă că sunteți "clinic sănătos" sau "apt pentru curs" sau în copie fișa de aptitudini de la medicina muncii conform cu originalul de către societatea de unde o ridicați.

Informații firmă

SC GAMCOM Services SRL

Adresă: Baia Mare, Bdul. Unirii, nr. 18, Jud. Maramureş
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureş, sub nr. J24/2217/2018
CUI: RO40313368
Cod CAEN: 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.